Végtörlesztés - Csak a december 31-ig folyósított munkáltatói juttatás adómentesKizárólag azon végtörlesztéshez adott munkáltatói juttatás minősülhet adómentesnek, amelynek a folyósítása legkésőbb december 31-én megtörtént - hívja fel a figyelmet az adóhatóság honlapján közzétett tájékoztató.


Jogszabályváltozás miatt 2011. december 31-ét követően nem alkalmazhatók a személyi jövedelemadóról szóló törvény (Szja tv.) végtörlesztésre adómentesen adható munkáltatói pénzkölcsönre (72. § (4) bekezdés o) pont) és vissza nem térítendő támogatásra (1. számú melléklet 2.8. pont) vonatkozó rendelkezései. Ez azt jelenti, hogy kizárólag az a juttatás minősülhet adómentesnek, amelyek folyósítása legkésőbb december 31-én megtörtént. (A módosítást a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény tartalmazza.)
Nincs azonban akadálya annak, hogy a munkáltató az Szja tv. 72. § (4) bekezdés f) pontja alapján 2012. január 1-jén vagy azt követően kedvezményes hitelt adjon a munkavállalójának (akár végtörlesztésre), feltéve természetesen, hogy az f) pont kritériumai maradéktalanul megvalósulnak. E rendelkezés szerint lakás célú hitel esetén a jövedelem megállapításánál nem kell figyelembe venni a kamatkedvezményt, ha azt a munkáltató munkavállalójának vagy helyi önkormányzat a magánszemélynek hitelintézet útján, annak igazolása alapján olyan lakás építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, vagy bármely, az említett célra hitelintézettől, vagy bármely, az említett célra korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez nyújtotta, amely nem haladja meg a méltányolható lakásigény mértékét.
Amennyiben a nyújtott munkáltatói hitelre, támogatásra a fentiek alapján nem alkalmazható kedvezményes adójogi szabály, a kapcsolódó közterheket meg kell fizetni. Kamatkedvezményes pénzkölcsön esetén a személyi jövedelemadó a kifizetőt (a hitelt nyújtó munkáltatót) terheli, amelynek alapja a kamatkedvezményből származó jövedelem 1,19-szerese, mértéke 16 százalék. Az adóköteles vissza nem térítendő támogatás a munkavállaló nem önálló tevékenységből származó jövedelmeként viseli az adót.