Csokorba szedtük a 2016 évi várható adóváltozásokatAz adózás rendje

Az adóhatóság a jövőben  minősíteni fogja az adózókat aszerint, hogy   megbízhatóak-e vagy kockázatosak.  Először a 2016. első negyedévre vonatkozó adózói adatok alapján, az év második negyedévétől adja ki az adatokat, merly az ügyfélkapun keresztül lesz majd lekérdezhető. A megbízható státuszt elnyerve előnyösebb elbírálásban részesülhetünk.pl. 

  • a kiszabható mulasztási és adóbírság felső határát 50%-kal mérséklik az általánoshoz képest
  • évente egy alkalommal a tartozásra automatikusan 12 havi pótlékmentes részletfizetési kedvezmény fog járni
  • a visszaigényelt általános forgalmi adót az adóhatóság 2017. január 1-jétől 45 napon, 2018. január 1-jétől 30 napon belül utalja ki.

Adminisztrációs hiba, tévedés: A bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetében az adóhatóság mulasztási bírság kiszabása nélkül - határidő tűzésével - hívja fel az adózót a kötelezettsége teljesítésére, azaz adminisztrációs hibát, tévedést nem büntet azonnal.

Pótlékmentes részletfizetés: A személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségnél 150 000 Ft-ról 200 000 Ft-ra emelkedik a pótlékmentes részletfizetés összeghatára, melyet a személyi jövedelemadón túl az egészségügyi hozzájárulásra is kiterjesztenének.

Adóellenőrzések: Végelszámoláskor a rendezett adóügyi kapcsolatokkal rendelkező, megbízható adózók esetében a kötelező adóhatósági ellenőrzés megszűnik, csak a kockázatos adózók esetében marad fenn.

 

Személyi jövedelemadó

Bevallási nyilatkozat alapján a jövőben az adóhatóság a  havi 08-as adatszolgáltatás alapján  készíti el a személyi jövedelemadó bevallásokat.  Természetesen csak azoknak, akiknek nincs más jövedelmük, mint a munkáltatónál szerzett és nem igényelnek kedvezményt, viszont rendelkeznek ügyfélkapus hozzáféréssel. 2015 évi jövedelmek szja bevallásánál már kérhetjük a bevallási nyilatkozat szerinti adómegállapítást.

ÁFA

Időszakos elszámolású ügyletek - könnyítés

Mint ismeretes, jelentősen változik az időszakos elszámolású ügyletek adózása 2016-tól (bizonyos adózói körnek már idén év közben változott). Emlékeztetőül, az új szabályozás lényege, hogy az időszaki elszámolású ügyleteknél a korábbi fizetési határidőtől eltérően főszabály szerint a teljesítési időpont az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja lesz. A főszabály azonban az esetek elenyésző részében lesz alkalmazható, előrefizetés esetében ugyanis, ha a számla kibocsátás is megelőzi az időszak végét, a teljesítési időpont a számla kibocsátásának napja; utólagos fizetés esetében pedig a fizetés esedékessége, de legkésőbb - a korábban elfogadott szabályozás szerint - az időszak végét követő 30. nap lesz a teljesítési időpont. Ez a végső határidő módosulna az időszak végét követő 60. napra a törvényjavaslatban foglaltak szerint.

Helyi adók

Egységes helyi adó bevallás

Az adózók a bevallási kötelezettségüket a jövőben az általános nyomtatványkitöltő programmal, egységes formában is teljesíthetnék. A benyújtott bevallásokat az állami adóhatóság továbbítaná az érintett önkormányzati adóhatóságoknak. Így az iparűzési adót fizető - különösen a több telephellyel rendelkező - adózók jelentős adminisztrációs tehertől szabadulnának meg.

 

Előzőekben a 2016 évi adóváltozásokról írtunk, most elevenítsük fel a 2015-ben életbelépett ÁFA változásokat.

Amire figyelnünk kell, mert egyes pontjai a következő évre is változást eredményeznek másrészt még nem épült be a vállalkozások napi gyakorlatába

  • Bővült a fordított adózás alá eső ügyletek köre

Belföldi fordított adózás alá eső ügyletek közé sorolandóak az építési munkához kapcsolódó munkaerő-kölcsönzési, illetve személyzet rendelkezésre bocsátására irányuló szolgáltatások, valamint iskolaszövetkezet szolgáltatásának igénybevétele akkor is, ha nem építési hatósági engedélyköteles tevékenységhez tartoznak.

  • Új áfamentes szolgáltatás

Áfamentes lett  a biztosítástechnikai tartalékok fedezetét képező eszközök portfólió-kezelése, azonban egyes pénzügyi eszközökkel (pl. tagsági és hitelezési jogviszonyt megtestesítő értékpapírokkal) kapcsolatos portfólió-kezelés áfaköteles szolgáltatásnak minősül.

  • Alacsonyabb áfakulcs egyes termékeknél

Csökkentett, vagyis 5 százalékos áfakulcs vonatkozik egyes nagy testű állatok (például juh, kecske, szarvasmarha) élő és feldolgozott formában történő értékesítése.  

  • Kötelező vevői adószám-feltüntetés

Kétmillió forintról egymillióra csökkent a belföldi összesítő jelentés értékhatára, és az adóalany választása alapján a csökkentett értékhatár alatti ügyleteit is jelentheti az adóhatóság felé (tehát az összes ügyletét, értékre tekintet nélkül). Ennek megfelelően az 1 millió forint áfaösszeget elérő kimenő számlákon továbbá a vevő adószámát is kötelezően fel kell tüntetni.

  • Előlegnek számít a vagyoni előny

Előlegnek minősül a teljesítés előtt, ám nem pénzben vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz formájában juttatott vagyoni előny is, aminek elsősorban a csereügyleteknél van jelentősége.

  • Az időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontja változott

Elsőként a könyvviteli, könyvvizsgálati és adó-tanácsadási szolgáltatások esetében az új a kellett  alkalmazni. A többi időszakos elszámolású ügylet esetén az olyan 2015. december 31-ét követően kezdődő időszakokra kell először alkalmazni, amelyek esetén a fizetés esedékessége is 2015. december 31. utánra esik. Az új szabályok szerint az időszakos elszámolású ügyletek esetén a teljesítési időpont főszabályként az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja lesz. E témakörre, annak értelmezésére  a későbbiekben  visszatérünk.

Időszakos elszámolási ügyletek a gyakorlatban

2016. január 1-től az időszakos elszámolású ügyletek (pl. bérleti díjak; havi, negyedéves vagy éves elszámolású díjak, időszakonkénti havi számlák) teljesítési időpontja nem a fizetési határidő lesz (ahogy korábban). Az új szabály szerint a teljesítési időpont az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja lesz. Az áfatörvény két kivételt fogalmaz meg ez előbbi főszabály alól.

Amennyiben a számla vagy nyugta kibocsátásának időpontja megelőzi az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját és az ellenérték megtérítésének esedékességét is, a teljesítési időpont a számla vagy nyugta kibocsátásának időpontja lesz. Ha az ellenérték megtérítésének esedékessége későbbi, mint az időszak utolsó napja, a teljesítés időpontja az ellenérték megtérítésének esedékessége lesz, figyelemmel arra, hogy az legfeljebb az időszakot követő hatvanadik nap (és nem harmincadik, mint a korábbi javaslat szerint); azaz a teljesítés időpont legkésőbb az időszak utolsó napját követő hatvanadik napon lesz.

A gyakorlatban három eset fordulhat elő:

- Előre számlázás esetén (a számlakibocsátás és a fizetési határidő is megelőzi az időszak utolsó napját), az áfafizetési kötelezettség a számla kibocsátásakor keletkezik: lényegében előrébb kerül a 2015-ös szabályokhoz képest.

- Kevesebb, mint hatvannapos fizetési határidővel történő számlázás esetén (az időszak utolsó napjához viszonyítva) az áfafizetési kötelezettség a fizetési határidő napja lesz, ami lényegében megegyezik a 2015-ös szabályokkal.

- Hatvannapos vagy több mint hatvannapos fizetési határidővel történő számlázás esetén (az időszak utolsó napjához viszonyítva) az áfafizetési kötelezettség az időszakot követő hatvanadik napon lesz, azaz az áfafizetési kötelezettség ebben az esetben is hamarabb lesz, mint a 2015-ös szabályok szerint.

Az új szabályok a vállalkozások likviditási helyzetére is hatással lesznek, mert az adófizetési kötelezettség hamarabb keletkezik.

 

 

Időszakos elszámolási ügyletek a gyakorlatban

2016. január 1-től az időszakos elszámolású ügyletek (pl. bérleti díjak; havi, negyedéves vagy éves elszámolású díjak, időszakonkénti havi számlák) teljesítési időpontja nem a fizetési határidő lesz (ahogy korábban). Az új szabály szerint a teljesítési időpont az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja lesz. Az áfatörvény két kivételt fogalmaz meg ez előbbi főszabály alól.

Amennyiben a számla vagy nyugta kibocsátásának időpontja megelőzi az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját és az ellenérték megtérítésének esedékességét is, a teljesítési időpont a számla vagy nyugta kibocsátásának időpontja lesz. Ha az ellenérték megtérítésének esedékessége későbbi, mint az időszak utolsó napja, a teljesítés időpontja az ellenérték megtérítésének esedékessége lesz, figyelemmel arra, hogy az legfeljebb az időszakot követő hatvanadik nap (és nem harmincadik, mint a korábbi javaslat szerint); azaz a teljesítés időpont legkésőbb az időszak utolsó napját követő hatvanadik napon lesz.

A gyakorlatban három eset fordulhat elő:

- Előre számlázás esetén (a számlakibocsátás és a fizetési határidő is megelőzi az időszak utolsó napját), az áfafizetési kötelezettség a számla kibocsátásakor keletkezik: lényegében előrébb kerül a 2015-ös szabályokhoz képest.

- Kevesebb, mint hatvannapos fizetési határidővel történő számlázás esetén (az időszak utolsó napjához viszonyítva) az áfafizetési kötelezettség a fizetési határidő napja lesz, ami lényegében megegyezik a 2015-ös szabályokkal.

- Hatvannapos vagy több mint hatvannapos fizetési határidővel történő számlázás esetén (az időszak utolsó napjához viszonyítva) az áfafizetési kötelezettség az időszakot követő hatvanadik napon lesz, azaz az áfafizetési kötelezettség ebben az esetben is hamarabb lesz, mint a 2015-ös szabályok szerint.

Az új szabályok a vállalkozások likviditási helyzetére is hatással lesznek, mert az adófizetési kötelezettség hamarabb keletkezik.